Novi broj IUSTITIA časopisa

U novom broju IUSTICA časopisa između ostalog, možete pročitati:

 • "RAZGOVARALI SMO SA…
  Predsednicom Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Republike Srbije, Jelenom Gajić" - str.5
 • "ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU I PRAVNA SIGURNOST ILI NEKOLIKO PRIMERA KOLEBANJA PRAKSE POD UTICAJEM ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU" - str.13
 • "PROBLEMI ODBRANE U SVETLU POVREDA ČLANA 6. EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA" - str.19
 • "PRIMENA INSTITUTA ODLOŽENOG KRIVIČNOG GONJENA I KORELACIJA SA DRUGIM ALTERNATIVNIM NAČINIMA REŠAVANJAKRIVIČNIH POSTUPAKA" - str.47
 • "ZAVRŠNA REČ NA GLAVNOM PRETRESU" - str.67


Arhiva

Novosti
 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


 • ODLUKA

  Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner