Okrugli sto - Unapređenje položaja sudijskih pomoćnika

Okrugli sto - unapredjenje položaja sudijskih pomocnika u svetlu ustavnih reformi odrzan 02.11.2018 u Novom Sadu

U saradnji sa partnerima iz Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i Udruženja sudija prekršajnih sudova, USAID Projekat vladavine prava danas je u Novom Sadu organizovao okrugli sto na temu unapređenja položaja sudijskih pomoćnika u Srbiji. Dragana Lukić, zamenik direktora Projekta, upoznala je učesnike skupa sa ciljevima i planovima Projekta vezanim za utvrđivanje neophodnih izmena kako zakonskog okvira tako i organizacije rada u sudovima kako bi se unapredio položaj i omogućilo bolje profesionalno napredovanje i razvoj sudijskih pomoćnika. Predstavljena je i platforma koju je Projekat razvio kao mapu puta za jačanje položaja sudijskih pomoćnika kao pravosudnih službenika.

Preko 50 sudijskih pomoćnika iz osnovnih, viših, apelacionih i privrednih sudova sa teritorije Vojvodine uzelo je učešća u konstruktivnoj diskusiji ističući svoje viđenje važnih zadataka koje svakodnevno obavljaju u sudovima, te postojećih procedura za vrednovanje njihovog učinka. Tokom novembra biće održana još tri ovakva okrugla stola, u sedištima apelacija i to 9.11. u Nišu, 16.11. u Kragujevcu i 23.11. u Beogradu.


ANALIZA POLOŽAJA SUDIJSKIH POMOĆNIKA U PRAVOSUDNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

ANALIZA STAVOVA SUDIJSKIH POMOĆNIKA O NJIHOVOM POLOŽAJU I USLOVIMA RADANovosti
  • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

    SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


  • ODLUKA

    Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner