Ciljevi Udruženja su:

 • Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 • Zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji nisu zasnovali radni odnos na neodređeno vreme, sudijskih i tužilačkih pripravnika, kao i diplomiranih pravnika koji imaju status volontera u sudovima i javnim tužilaštvimav
 • Zalaganje za unapređenje pravosudne profesije sudijskih i tužilačkih pomoćnika, njihovog statusa i ugleda
 • Unapređenje efikasnosti rada sudijskih i tužilačkih pomoćnika kroz stalne obuke i stručna usavršavanja
 • Izjednačavanje svih sudijskih i tužilačkih pomoćnika u statusu i pravima sa polaznicima početne obuke Pravosudne akademije
 • Unapređenje uslova rada sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 • Zalaganje za unapređenje materijalnog položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 • Afirmacija prava kao struke i nauke
 • Saradnja sa strukovnim i stručnim udruženjima pravosudnih profesija u zemlji i inostranstvu i nevladinim sektorom
 • Zalaganje za transparentnost prilikom sprovođenja internih i javnih konkursa u sudovima i javnim tužilaštvima
 • Zalaganje za objektivno vrednovanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika - kandidata za nosioce pravosudnih funkcija
 • Predstavljanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika u odlukama koje se tiču njihovog radno - pravnog položaja
 • Zalaganje za doslednu primenu svih pozitivno pravnih propisa kojima se reguliše položaj državnih službenika
 • Iniciranje izmena odredbi zakona Republike Srbije o sudovima i javnom tužilaštvu, kao i izmena zakona i drugih propisa iz oblasti pravosudnog sistema Republike Srbije, radi ostvarivanja nezavisnosti sudstva i javnih tužilaštava
 • Ukazivanje na porozne tačke u pravosudnom sistemu Republike Srbije u cilju prevencije korupcije i uspostavljanju većeg poverenja građana u pravosudne institucije


Pored već nabrojanih ciljeva, mi imamo i ciljeve koje bi trebalo pomenuti, kao što su:

 • zaštita prava i interesa pomoćnika
 • izjednačavanje polaznika PA i pomoćnika (izbor, rad)
 • poboljšanje uslova rada
 • afirmacija prava kao struke i nauke
 • saradnja sa udruženjima unutar i van zemlje
 • uspostavljanje karijernih saradnika
 • transparentno ocenjivanje sudijskih i tužilačkih pomoćnika
 • stručno usavršavanje pomoćnika
 • jasni kriterijumi za izbor pomoćnika, objektivno vrednovanje
 • učestvovanje u svim radnim grupama
 • iniciranje promena zakona za nezavisnost sudstva i tužilaštva i borba protiv korupcije i poverenje građana u institucije

U dostizanju navedenih ciljeva, postoje zadaci koji po našoj proceni bi trebalo sprovesti, i to:

 • Analiza propisa kojima je uređen položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika u RS
 • prikupljanje podataka o broju sudijskih i javnotužilačkih pomoćnika (i to broj sistematizovanih i broj popunjenih radnih mesta, broj zaposlenih na određeno vreme i broj zaposlenih na neodređeno vreme, kao i ocene i broj godina koliko su pomoćnici;
 • podaci o broju sudijskih/javnotužilačkih pomoćnika koji su izabrani na sudijsku i javnotužilačku funkciju u periodu od 2011-2016.godine
 • analiza u vezi sa odnosom broja sudija (tužilaca) i broja sudijskih (javnotužilačkih) pomoćnika;
 • uporedna analiza propisa kojima je regulisan status sudijskih i tužilačkih pomoćnika - analiza propisa Republike Crne Gore, Republike Hrvatske i Italije, Nemačke…
 • platne grupe da budu propisane Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, a potom, u zavisnosti od konkretnog radnog mesta, iskazanih rezultata rada i ocena, sudijski i tužilački pomoćnici u okviru platne grupe koja odgovara određenom zvanju napreduju iz manjeg u veći platni razred, što određuje i njihova primanja
 • ocenjivanje na osnovu kriterijuma obima posla, težine posla, vreme rešavanja predmeta, broj rešenih predmeta
 • poštovanje propisa Zakona o pravosudnoj akademiji vezano za obaveznu obuku sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika, kao i pripravnika- volontera prema posebnom programu obuke, koje podrazumeva kontinuiranu obuku većeg broja pomoćnika u određenom kontinuiranom vremenskom intervalu
 • Obuka sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika predviđena je Zakonom o Pravosudnoj akademiji, ali za predlog posebnog programa obuke sudijskih i tužilačkih pomoćnika i pripravnika postoji potreba da o tome odlučuju i ljudi unutar sudova/tužilaštava, jer samo na taj način može biti utvrđeno koja je tačno obuka potrebna pomoćnicima unutar samog organa, da i sami pomoćnici učestvuju u njoj, potrebno je hitno pristupiti izradi posebnih programa za pomoćnike i pripravnike s obzirom na vrstu posla, radno iskustvo, svrhu posebne obuke (pomoćnici koji su obavljali poslove iz jedne materije prelaze u drugu ili u specijalizovano odeljenje).
 • izveštaj o radu da obuhvata osim pomoćnika i polaznike početne obuke PA.
Novosti
 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


 • ODLUKA

  Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner