Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST), koje predstavlja predsednik Udruženja Nenad Stefanović,
Udruženje sudija prekršajnih sudova RS(USUDPREK) , koje predstavlja predsednik Udruženja Milan Marinović,
Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika(USTP), koje predstavlja predsednik Udruženja Jelena Gajić
na Godišnjoj konferenciji sudija prekršajnih sudova u Kladovu, dana 23.10.2018.godine, zaključuju

SPORAZUM O SARADNJI

Član 1.

UST i USUDPREK i USTP su saglasni da će sarađivati u aktivnostima koje imaju za cilj zaštitu prava i interesa sudija i tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika, unapređenje pravosudne profesije sudija i tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika, unapređenje kvaliteta rada sudija i tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika kroz stalne obuke i stučna usavršavanja, unapređenje uslova rada sudija i tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika kao i unapređenje materijalnog položaja sudija i tužilaca i sudijskih i tužilačkih pomoćnika u Republici Srbiji.

Član 2.

UST i USUDPREK i USTP su saglasni da će radi ostvarivanja ciljeva iz člana 1 Sporazuma razmenjivati iskustva, informacije i kontakte, realizovati zajedničke projekte (seminari, okrugli stolovi, panel diskusije, promocije, konferencije za štampu), koordinisati zajedničke nastupe, promovisati dalje širenje saradnje i pružati međusobnu stručno – tehničku podršku, u skladu sa svojim ljudskim i materijalnim kapacitetima i resursima.

Član 3.

UST i USUDPREK i USTP će radi postizanja efikasne saradnje odrediti osobe zadužene za direktnu komunikaciju i koordinaciju zajedničkih aktivnosti.

Član 4.

Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja i ostaje na snazi dok jedna od ugovornih strana ne podnese pismeno obaveštenje o raskidu sporazuma drugoj ugovornoj strani. Sporazum je napravljen u šest originalnih primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primerka.

Predsednik UST - Nenad Stefanović
Predsednik USTP - Jelena Gajić
Predsednik USUDPREK - Milan Marinović

Novosti
  • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

    SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


  • ODLUKA

    Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner