VIZIJA USTP-a

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije je reprezentativna, dobrovoljna, strukovna, profesionalna, nestranačka, nevladina i neproifitna organizacija, koja se zalaže za poboljšanje položaja sudijskih i tužilačkih pomoćnika, kao i jačanje poverenja građana u pravosuđe Srbije, kroz učestvovanje u donošenju i predlaganju zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu njihov status i materijalno pravni položaj i koja ima uticaja na regulisanje i sprovođenje izbora na pravosudne funkcije, a sve radi pobošanja efikasnosti pravosudnog sistema Republike Srbije i dostizanja međunarodnog standarda.


MISIJA USTP-a

Unapređenje položaja i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika kroz aktivno i odgovorno delovanje, promovisanje kompetentnog i kvalitetnog rada i jačanje ugleda.

Analiza stanja

 • analiza postojećih sistematizacija radnih mesta u svim sudovima i javnim tužilaštvima;
 • utvrđivanje realnih potreba sudova i javnih tužilaštava u pogledu broja sudijskih, odnosno tužilačkih pomoćnika;
 • analiza broja sudijskih i tužilačkih pomoćnika koji nisu zasnovali radni odnos na neodređeno vreme i načina zasnivanja radnog odnosa;
 • analiza uslova rada;
 • analiza načina postupanja u predmetima, radi zajedničkog rešavanja spornih pravnih pitanja, harmonizacije i ustanovljavanja dobre prakse;

Izrada pravnih akata

 • izrada predloga pravnih akata;
 • uzimanje učešća u radnim grupama za donošenje Ustava, zakona i podzakonskih akata, strategija, izveštaja i drugih pravnih akata, koji su relevantni za pravni položaj sudijskih i tužilačkih pomoćnika;

Efektivno delovanje

 • zaštita prava i interesa sudijskih i tužilačkih pomoćnika;
 • organizovanje seminara, obuka, okruglih stolova i drugih vidova stručnog usavršavanja;

Lobiranje i jačanje ugleda Udruženja u stručnoj i opštoj javnosti

 • iniciranje i organizovanje sastanaka sa predstavnicima Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Vlade i resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, fakulteta i drugih obrazovanih ustanova;
 • iniciranje i organizovane sastanaka sa predstavnicima strukovnih i stručnih udruženja pravosudnih profesija u zemlji i inostranstvu;
 • organizovanje promocije Udruženja po regionima – Beograd, Vojvodina, centralna, istočna, zapadna i južna Srbija;
 • održavanje konferencija za medije;

Evaluacija i unapređenje rada Udruženja uz postavljanje novih ciljeva

 • praćenje postignutih rezultata;
Novosti
 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA UDRUŽENJA SUDIJSKIH I TUŽILAČKIH POMOĆNIKA SRBIJE...


 • ODLUKA

  Predlozi za izmenu ustavnog okvira.

Novi broj časopisa IUSTITIA
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
drustvo sudija
usudprek_banner
usudprek_banner
usudprek_banner